Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sandy, một chuyên gia về Tiếp thị tìm kiếm, biết rằng cô ấy nên sử dụng các tiện ích mở rộng một cách hiệu quả để tối ưu hóa kết quả chiến dịch Google Ads của mình. Đề xuất của Google về tiện ích mở rộng là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sandy, một chuyên gia về Tiếp thị tìm kiếm, biết rằng cô ấy nên sử dụng các tiện ích mở rộng một cách hiệu quả để tối ưu hóa kết quả chiến dịch Google Ads của mình.
Đề xuất của Google về tiện ích mở rộng là gì?

  • Chỉ sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo khi quảng cáo ngành dịch vụ.
  • Sử dụng không quá hai tiện ích mở rộng cho mỗi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
  • Sử dụng ít nhất năm tiện ích mở rộng và chỉ thêm vào các nhóm quảng cáo.
  • Sử dụng ít nhất ba tiện ích mở rộng trong mỗi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Sử dụng ít nhất ba tiện ích mở rộng trong mỗi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo

Sử dụng ít nhất ba tiện ích mở rộng cho mỗi chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo: Tại thời điểm mỗi phiên đấu giá, quảng cáo của bạn sẽ được tập hợp với những tiện ích mở rộng hấp dẫn nhất. Nhiều tiện ích mở rộng đủ điều kiện giúp quảng cáo của bạn có nhiều cơ hội hơn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng.

Câu hỏi khác: Sandy, một chuyên gia về Tiếp thị tìm kiếm, biết rằng cô ấy nên sử dụng các tiện ích mở rộng một cách hiệu quả để tối ưu hóa kết quả chiến dịch Google Ads của mình. Đề xuất của Google về tiện ích mở rộng là gì?

Sandy, một chuyên gia về tiếp thị qua Tìm kiếm, biết rằng cô nên sử dụng các phần mở rộng một cách hiệu quả để tối ưu hóa kết quả chiến dịch Google Ads của mình. Google đề xuất gì về phần mở rộng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095