Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tomacz muốn sử dụng chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google để thu hút sự chú ý của những khách hàng đang tìm kiếm trang thiết bị cắm trại trên mạng. Điều nào dưới đây là lợi ích chính của một chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google được quản lý tốt?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tomacz muốn sử dụng chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google để thu hút sự chú ý của những khách hàng đang tìm kiếm trang thiết bị cắm trại trên mạng. Điều nào dưới đây là lợi ích chính của một chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google được quản lý tốt?

  • Khách hàng tiềm năng có thể tìm kiếm quảng cáo cho sản phẩm cụ thể.
  • Quảng cáo gửi thêm thông tin cho khách hàng tiềm năng.
  • Quảng cáo được hiển thị liên quan đến truy vấn tìm kiếm trên Google của khách hàng tiềm năng.
  • Quảng cáo xuất hiện chung với kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo được hiển thị liên quan đến truy vấn tìm kiếm trên Google của khách hàng tiềm năng.

Lợi ích chính của chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google được quản lý tốt là Quảng cáo được hiển thị có liên quan đến tìm kiếm trên Google của khách hàng tiềm năng.

.

.

.

Câu hỏi khác: Tomacz muốn sử dụng chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của Google để thu hút sự chú ý của khách hàng đang tìm kiếm dụng cụ cắm trại. Lợi ích chính của chiến dịch Quảng cáo Tìm kiếm Google được là gì?

Tomacz muốn sử dụng chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google để thu hút sự chú ý của những khách hàng đang tìm kiếm thiết bị cắm trại trực tuyến. Lợi ích chính của chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Google được quản lý tốt là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095