Rule #1: Life is supposed to be fun!

Simon đang sử dụng Chiến dịch hiển thị thông minh của Google để thiết kế quảng cáo. Chiến dịch hiển thị thông minh của Google đem lại lợi ích nào sau đây cho Simon?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Simon đang sử dụng Chiến dịch hiển thị thông minh của Google để thiết kế quảng cáo. Chiến dịch hiển thị thông minh của Google đem lại lợi ích nào sau đây cho Simon?

  • Hệ thống sẽ tự động tạo quảng cáo từ nhà cung cấp nội dung của Google, khớp nguồn cấp dữ liệu của trang web anh ấy với hình ảnh và mô tả phù hợp nhất có sẵn.
  • Anh ấy sẽ tạo quảng cáo theo cách thủ công từ dòng tiêu đề, mô tả, biểu trưng và hình ảnh với kích thước tùy chỉnh.
  • Thứ hạng định dạng quảng cáo của anh ấy tăng lên trực tiếp từ nguồn cấp dữ liệu, giúp anh ấy kiểm soát hoàn toàn kích thước, vị trí và hướng màn hình của quảng cáo.
  • Hệ thống sẽ tự động tạo quảng cáo từ các khối dựng mà anh ấy cung cấp, như dòng tiêu đề, mô tả, biểu trưng và hình ảnh.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095