Rule #1: Life is supposed to be fun!

Julie muốn hiển thị cho khách hàng tiềm năng sản phẩm mà họ đã từng xem trước đó trên trang web của cô ấy. Julie cần chuẩn bị sẵn yếu tố nào để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh được tạo linh động trong Chiến dịch tiếp thị lại động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Julie muốn hiển thị cho khách hàng tiềm năng sản phẩm mà họ đã từng xem trước đó trên trang web của cô ấy.
Julie cần chuẩn bị sẵn yếu tố nào để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh được tạo linh động trong Chiến dịch tiếp thị lại động?

  • Thư viện hình ảnh sản phẩm
  • Tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi
  • Danh sách vị trí phù hợp
  • Nguồn cấp đã tải lên trước

.

.

.

Julie muốn hiển thị cho khách hàng tiềm năng các sản phẩm mà họ đã xem trước đây trên trang web của cô ấy. Julie cần những gì để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh được tạo động trong chiến dịch Tiếp thị lại động

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095