Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sidney sử dụng tài khoản Google Ads và muốn phân tích hiệu suất của quảng cáo video trong việc thúc đẩy lượt chuyển đổi trên trang web. Hiện anh đang xem báo cáo phân bổ. Báo cáo này sẽ cung cấp cho Sidney những thông tin gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sidney sử dụng tài khoản Google Ads và muốn phân tích hiệu suất của quảng cáo video trong việc thúc đẩy lượt chuyển đổi trên trang web. Hiện anh đang xem báo cáo phân bổ. Báo cáo này sẽ cung cấp cho Sidney những thông tin gì?

  • Thống kê so sánh nhiều nhóm quảng cáo và chiến dịch quảng cáo.
  • Dữ liệu hiệu suất so sánh mô hình phân bổ hiện tại của anh ấy với mô hình của các trang web tương tự.
  • Dữ liệu so sánh quảng cáo của anh ấy với quảng cáo của các doanh nghiệp tương tự để xem doanh nghiệp nào thành công nhất.
  • Dữ liệu về đường dẫn khách hàng dẫn đến chuyển đổi cho doanh nghiệp trực tuyến của anh ấy.

Đáp án đúng là: Dữ liệu về đường dẫn khách hàng dẫn đến chuyển đổi cho doanh nghiệp trực tuyến của anh ấy.

Giải thích: Báo cáo phân bổ cho biết các đường dẫn mà khách hàng thực hiện để hoàn thành một chuyển đổi. Nếu Sidney đang xem xét báo cáo phân bổ của mình để phân tích mức độ hiệu quả của quảng cáo video thúc đẩy chuyển đổi trên trang web của mình, thì điều đó có nghĩa là anh ấy muốn xem dữ liệu về đường dẫn khách hàng dẫn đến chuyển đổi cho doanh nghiệp trực tuyến của mình.

Khi bạn đã thiết lập theo dõi chuyển đổi trong tài khoản Google Ads (trước đây là Google Adwords) và bắt đầu thu thập dữ liệu chuyển đổi từ quảng cáo trên mạng tìm kiếm trong báo cáo Google Ads của mình, bạn sẽ bắt đầu thấy dữ liệu được điền vào

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095