Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kevin đã dùng Firebase để tạo một ứng dụng liên kết kho hàng của công ty với cửa hàng trực tuyến mà anh đang quảng bá trên Google Ads. Anh muốn theo dõi doanh số bán hàng trên ứng dụng và cần liên kết Firebase với tài khoản Google Ads của mình. Tài khoản Google của Kevin cần có quyền truy cập gì để liên kết Firebase với Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kevin đã dùng Firebase để tạo một ứng dụng liên kết kho hàng của công ty với cửa hàng trực tuyến mà anh đang quảng bá trên Google Ads. Anh muốn theo dõi doanh số bán hàng trên ứng dụng và cần liên kết Firebase với tài khoản Google Ads của mình.
Tài khoản Google của Kevin cần có quyền truy cập gì để liên kết Firebase với Google Ads?

  • Quyền truy cập thông thường trong Firebase
  • Quyền truy cập thông thường trong Google Ads
  • Chủ sở hữu các quyền của dự án trong Google Ads
  • Chủ sở hữu về các quyền của dự án trong Firebase

Câu trả lời đúng là: Chủ sở hữu về quyền dự án trong Firebase

Giải thích: Nếu Kevin muốn theo dõi doanh số bán hàng từ ứng dụng và cần liên kết tài khoản Firebase với tài khoản Google Ads của mình. Anh ấy sẽ cần liên kết dự án Firebase của mình với Google Ads. Đối với điều này, tài khoản Google sẽ cần có các quyền sau:
Trong Firebase, tài khoản phải là chủ sở hữu của dự án bạn muốn liên kết.
Trong Google Ads, tài khoản Google cần có quyền truy cập quản trị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095