Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sếp của Barbara đã yêu cầu cô sử dụng Google Ads để tiếp cận càng nhiều người dùng đang tìm kiếm các từ khóa về dịch vụ mà công ty họ cung cấp càng tốt. Kiểu so khớp từ khóa nào sẽ giúp Barbara tiếp cận được nhiều cụm từ tìm kiếm mà khách hàng tiềm năng đang sử dụng nhất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sếp của Barbara đã yêu cầu cô sử dụng Google Ads để tiếp cận càng nhiều người dùng đang tìm kiếm các từ khóa về dịch vụ mà công ty họ cung cấp càng tốt.
Kiểu so khớp từ khóa nào sẽ giúp Barbara tiếp cận được nhiều cụm từ tìm kiếm mà khách hàng tiềm năng đang sử dụng nhất?

  • Cụm từ
  • Chính xác
  • Công cụ sửa đổi đối sánh rộng
  • Rộng

Câu trả lời đúng là: Rộng

.

.

.

Ông chủ của Barbara đã yêu cầu cô sử dụng Google Ads để tiếp cận càng nhiều người dùng đang tìm kiếm các điều khoản xung quanh các dịch vụ mà doanh nghiệp của họ cung cấp càng tốt. Loại đối sánh từ khóa nào sẽ giúp Barbara tiếp cận nhiều truy vấn tìm kiếm nhất mà khách hàng tiềm năng đang sử dụng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095