Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mục tiêu chính trong việc phân phối tiện ích mở rộng quảng cáo là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mục tiêu chính trong việc phân phối tiện ích mở rộng quảng cáo là gì?

  • Mở thêm không gian quảng cáo để mở rộng giới hạn ký tự.
  • Làm cho quảng cáo hấp dẫn hơn với việc sử dụng nội dung hình ảnh và video.
  • Cho phép người dùng kiểm soát các loại quảng cáo mà họ nhìn thấy.
  • Cung cấp thông tin phù hợp cho người dùng vào đúng thời điểm.

Câu trả lời đúng là: Cung cấp thông tin phù hợp cho người dùng vào đúng thời điểm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095