Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đối với mỗi tiêu đề khi sử dụng phần mở rộng đoạn trích nội dung có cấu trúc, tốt nhất thì bạn nên chọn số lượng giá trị tối thiểu là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đối với mỗi tiêu đề khi sử dụng phần mở rộng đoạn trích nội dung có cấu trúc, tốt nhất thì bạn nên chọn số lượng giá trị tối thiểu là bao nhiêu?

  • 3
  • 5
  • 6
  • 4

Câu trả lời đúng là: 3

.

.

.

Tốt nhất, số lượng giá trị tối thiểu bạn nên nhắm đến cho mỗi tiêu đề khi sử dụng phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc là bao nhiêu

1 Comment
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095