Rule #1: Life is supposed to be fun!

Là một nhà quảng cáo, bạn có thể tạo quảng cáo văn bản đầu tiên cho riêng mình trong Google Ads thông qua quy trình đơn giản gồm 5 bước. Hãy sắp xếp 5 bước sau đây theo đúng thứ tự (bước đầu tiên ở trên cùng).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Là một nhà quảng cáo, bạn có thể tạo quảng cáo văn bản đầu tiên cho riêng mình trong Google Ads thông qua quy trình đơn giản gồm 5 bước. Hãy sắp xếp 5 bước sau đây theo đúng thứ tự (bước đầu tiên ở trên cùng).

  1. Bước đầu tiên: Đăng nhập vào tài khoản Google Ads mà bạn muốn tạo quảng cáo văn bản.
  2. Bước thứ hai: Trong menu trang bên trái màn hình, chọn Quảng cáo & Tiện ích mở rộng.
  3. Bước thứ ba: Chọn nút +, sau đó chọn Quảng cáo văn bản từ các tùy chọn có sẵn.
  4. Bước thứ tư: Nhập tiêu đề, URL và dòng mô tả bạn muốn sử dụng.
  5. Bước thứ năm: Đảm bảo quảng cáo đáp ứng các nguyên tắc biên tập của Google và nhấn Lưu quảng cáo
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095