Rule #1: Life is supposed to be fun!

Layla đang tìm hiểu về những lợi ích khi sử dụng phần mở rộng của quảng cáo tìm kiếm và nhận ra rằng phần mở rộng có thể giúp tăng mức độ tương tác của người dùng. Hai lợi ích khác của phần mở rộng của quảng cáo tìm kiếm đối với hiệu suất là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Layla đang tìm hiểu về những lợi ích khi sử dụng phần mở rộng của quảng cáo tìm kiếm và nhận ra rằng phần mở rộng có thể giúp tăng mức độ tương tác của người dùng.
Hai lợi ích khác của phần mở rộng của quảng cáo tìm kiếm đối với hiệu suất là gì? (Hãy chọn hai đáp án)

  • Có thể chèn video một cách linh động
  • Có tốc độ tải trang đích nhanh hơn
  • Có tài sản video hấp dẫn hơn
  • Giúp thu hút nhiều khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn hơn
  • Có chất lượng quảng cáo tốt hơn

Câu trả lời đúng là: Chất lượng quảng cáo tốt hơnKhách hàng tiềm năng đủ điều kiện hơn

.

.

Câu hỏi khác:

Layla đang tìm hiểu về lợi ích của việc sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm và biết rằng chúng có thể giúp tăng mức độ tương tác của người dùng. Hai lợi ích khác mà tiện ích mở rộng quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm có thể đóng góp vào hiệu suất là gì? (Chọn hai.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095