Rule #1: Life is supposed to be fun!

Jimmy đã viết xong dòng tiêu đề cho quảng cáo dạng văn bản của mình và hiện đang viết đoạn mô tả. Ba yếu tố mà Jimmy nên đưa vào phần mô tả của quảng cáo văn bản của mình là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Jimmy đã viết xong dòng tiêu đề cho quảng cáo dạng văn bản của mình và hiện đang viết đoạn mô tả. Ba yếu tố mà Jimmy nên đưa vào phần mô tả của quảng cáo văn bản của mình là gì? (Chọn ba.) Chọn Tất cả các câu trả lời đúng

  • Một loạt các biểu tượng cảm xúc để thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng
  • Nhiều trang đích hơn để truy cập
  • Đề cập về giá cả, khuyến mãi và ưu đãi độc quyền
  • Khuyến khích khách hàng tiềm năng thực hiện hành động
  • Làm nổi bật những gì làm cho doanh nghiệp của anh ấy độc đáo

Câu hỏi khác: Jimmy đã viết xong dòng tiêu đề cho quảng cáo dạng văn bản của mình và hiện đang viết đoạn mô tả. Jimmy nên đưa ba yếu tố nào vào trong đoạn mô tả của quảng cáo dạng văn bản (Hãy chọn ba đáp án)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095