Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phần mở rộng quảng cáo hỗ trợ cung cấp cho người dùng hai điều gì mà họ muốn có từ trải nghiệm tìm kiếm? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phần mở rộng quảng cáo hỗ trợ cung cấp cho người dùng hai điều gì mà họ muốn có từ trải nghiệm tìm kiếm? (Chọn hai.)

  • Hình ảnh hấp dẫn
  • So sánh sản phẩm và dịch vụ
  • Các mục tin tức liên quan đến tìm kiếm của họ
  • Thông tin liên quan
  • Thông tin dựa trên thời điểm của họ

Câu trả lời đúng là: Thông tin liên quanThông tin dựa trên thời điểm của họ

.

.

.

Tiện ích mở rộng quảng cáo (Ad extensions) hỗ trợ cung cấp cho người dùng hai điều họ muốn từ trải nghiệm tìm kiếm của mình

Phần mở rộng quảng cáo hỗ trợ cung cấp cho người dùng hai điều gì mà họ muốn có từ trải nghiệm tìm kiếm (Chọn hai.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095