Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau khi tìm kiếm giày, Sean nhấp vào một quảng cáo quảng cáo bán giày thể thao, có một số cửa sổ bật lên. Nhà quảng cáo nên làm gì để cải thiện trải nghiệm của Sean?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sau khi tìm kiếm giày, Sean nhấp vào một quảng cáo quảng cáo bán giày thể thao, có một số cửa sổ bật lên. Nhà quảng cáo nên làm gì để cải thiện trải nghiệm của Sean?

  • Đảm bảo rằng cửa sổ bật lên liên quan đến tìm kiếm
  • Xóa tất cả trừ một trong các cửa sổ bật lên
  • Xóa cửa sổ bật lên
  • Đảm bảo rằng cửa sổ bật lên thu hút sự chú ý của Sean

Đáp án đúng là: Xóa cửa sổ bật lên

Giải thích : Đừng làm phiền khách hàng bằng cửa sổ bật lên hoặc các tính năng khác cản trở họ điều hướng trang web của bạn. Trải nghiệm bạn cung cấp ảnh hưởng đến Xếp hạng quảng cáo và do đó ảnh hưởng đến CPC và vị trí của bạn trong phiên đấu giá quảng cáo. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị ít thường xuyên hơn (hoặc hoàn toàn không) nếu chúng trỏ đến các trang web cung cấp trải nghiệm người dùng kém.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095