Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một chủ cửa hàng nội thất đang tạo chiến dịch Google Ads đầu tiên của mình. Cách tốt nhất để nhóm các sản phẩm của cô ấy là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một chủ cửa hàng nội thất đang tạo chiến dịch Google Ads đầu tiên của mình. Cách tốt nhất để nhóm các sản phẩm của cô ấy là gì?

  • Tách chúng trong các nhóm quảng cáo với các chủ đề như giường sofa, giường cỡ King và giường cỡ Queen
  • Tách chúng trong các nhóm quảng cáo dựa trên những gì cô ấy nghĩ sẽ bán tốt nhất trên Mạng tìm kiếm so với Mạng hiển thị
  • Nhóm chúng trong một nhóm quảng cáo
  • Tạo chiến dịch mới cho mỗi chiếc giường cô ấy bán trong cửa hàng của mình

Câu trả lời đúng là: Tách chúng trong các nhóm quảng cáo với các chủ đề như giường sofa, giường cỡ King và giường cỡ Queen

Giải thích : Một chủ cửa hàng nội thất đang tạo chiến dịch Google Ads đầu tiên của mình. Cách tốt nhất để nhóm các sản phẩm của cô ấy là tách chúng trong các nhóm quảng cáo với các chủ đề như giường sofa, giường cỡ King và giường cỡ Queen. Đối với mỗi nhóm quảng cáo, hãy chọn một chủ đề hẹp và tạo các nhóm quảng cáo xung quanh chủ đề đó. Đối với mỗi nhóm quảng cáo, hãy sử dụng các từ khóa có liên quan đến chủ đề đó. Ngoài ra, hãy cân nhắc để quảng cáo của bạn đề cập đến ít nhất một trong các từ khóa của bạn trong dòng tiêu đề của nó. Điều này là do khi ai đó tìm kiếm một cụm từ phù hợp với từ khóa của bạn và họ nhìn thấy một quảng cáo đề cập đến từ khóa và một quảng cáo khác không đề cập đến từ khóa, họ có nhiều khả năng nghĩ rằng quảng cáo đầu tiên có liên quan hơn đến những gì họ đang tìm kiếm.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095