Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau khi thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn muốn thêm cột cho giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí. Làm thế nào điều đó sẽ được tính toán?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sau khi thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn muốn thêm cột cho giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí. Làm thế nào điều đó sẽ được tính toán?

 • Số tiền này sẽ được tính bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho số trong cột chuyển đổi.
 • Chi phí này sẽ được tính bằng cách chia tổng chi phí cho số trong cột chuyển đổi.
 • Chi phí này sẽ được tính bằng cách chia số liệu trong cột chuyển đổi cho tổng số các lượt tương tác đủ điều kiện.
 • Số lượt tương tác này sẽ được tính bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho tổng chi phí của tất cả các lượt tương tác quảng cáo.
 • Câu trả lời đúng là: Giá trị này sẽ được tính bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho tổng chi phí của tất cả các lần tương tác với quảng cáo.

  Sau khi thiết lập theo dõi chuyển đổi, việc tính giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí bao gồm việc chia tổng giá trị chuyển đổi cho tổng chi phí của tất cả các lần tương tác với quảng cáo. Số liệu này thường được ký hiệu là “Ch.đổi. giá trị / chi phí,” là ước tính lợi tức đầu tư của bạn. Trung bình, chỉ số này cho biết tần suất một lần nhấp vào quảng cáo hoặc các hoạt động tương tác quảng cáo khác dẫn đến chuyển đổi, cung cấp thước đo định lượng về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095