Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người quản lý tiếp thị thiết lập theo dõi chuyển đổi và muốn thêm cột cho giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí. Việc đó được tính như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người quản lý tiếp thị thiết lập theo dõi chuyển đổi và muốn thêm cột cho giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí. Việc đó được tính như thế nào?

 • Số liệu này được tính bằng cách chia số lượng trong cột chuyển đổi cho tổng số lượt tương tác đủ điều kiện.
 • Số liệu này được tính toán bằng cách chia tổng chi phí cho số trong cột chuyển đổi.
 • Chi phí này được tính bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho tổng chi phí của tất cả các lần tương tác với quảng cáo .
 • Số tiền này được tính bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho số trong cột chuyển đổi.
 • Câu trả lời đúng là: Nó được tính bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho tổng chi phí của tất cả các lần tương tác với quảng cáo.

  Người quản lý tiếp thị muốn đo lường lợi tức đầu tư thông qua theo dõi chuyển đổi có thể tính toán giá trị chuyển đổi trên mỗi chi phí bằng cách chia tổng giá trị chuyển đổi cho tổng chi phí của tất cả các lần tương tác với quảng cáo. Số liệu này, được biểu thị dưới dạng “Ch.đổi. giá trị / chi phí”, cung cấp chỉ số trung bình về tần suất một nhấp chuột vào quảng cáo hoặc tương tác khác dẫn đến chuyển đổi, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095