Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sau khi khởi chạy Chiến dịch tìm kiếm đầu tiên, Asha muốn biết có bao nhiêu cuộc gọi được tạo từ số điện thoại trong quảng cáo, trên trang web của cô ấy hoặc nhấp vào số điện thoại trên trang web trên điện thoại di động của cô ấy.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sau khi khởi chạy Chiến dịch tìm kiếm đầu tiên, Asha muốn biết có bao nhiêu cuộc gọi được tạo từ số điện thoại trong quảng cáo, trên trang web của cô ấy hoặc nhấp vào số điện thoại trên trang web trên điện thoại di động của cô ấy. Cô ấy nên theo dõi nguồn chuyển đổi nào?

  • Trang mạng
  • Ứng dụng
  • Cuộc gọi điện thoại
  • Nhập khẩu

Câu trả lời đúng là: Cuộc gọi điện thoại

Giải thích : Asha muốn biết có bao nhiêu cuộc gọi đang được tạo ra từ số điện thoại trong quảng cáo của cô ấy, trên trang web của cô ấy. Cô ấy nên theo dõi Cuộc gọi điện thoại c nguồn ngược lại. Nếu các cuộc gọi điện thoại là điều cần thiết đối với doanh nghiệp của bạn, bạn có thể sử dụng theo dõi chuyển đổi để giúp bạn biết mức độ hiệu quả của các nhấp chuột vào quảng cáo dẫn đến các loại cuộc gọi điện thoại khác nhau.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095