Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chanara, người quản lý tài khoản cấp cao tại một đại lý kỹ thuật số lớn, thích có tài khoản người quản lý Google Ads. Cô ấy có thể làm gì với tài khoản người quản lý mà không thể làm với tài khoản cá nhân?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chanara, người quản lý tài khoản cấp cao tại một đại lý kỹ thuật số lớn, thích có tài khoản người quản lý Google Ads. Cô ấy có thể làm gì với tài khoản người quản lý mà không thể làm với tài khoản cá nhân?

  • Nâng cấp nhiều tài khoản người quản lý
  • Nâng cấp từng tài khoản Google Ads riêng lẻ
  • Sử dụng một lần đăng nhập duy nhất cho tất cả các tài khoản
  • Truy cập vào Giao diện lập trình ứng dụng Google Ads (API)

Câu trả lời đúng là: Sử dụng một lần đăng nhập cho tất cả các tài khoản

Giải thích : Chanara, người quản lý tài khoản cấp cao tại một đại lý kỹ thuật số lớn, thích có tài khoản người quản lý Google Ads. Cô ấy có thể Sử dụng một lần đăng nhập cho tất cả các tài khoản . Nếu bạn là đại lý hoặc người quản lý nhiều tài khoản Google Ads thì tài khoản người quản lý là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Tài khoản người quản lý là tài khoản Google Ads cho phép bạn dễ dàng xem và quản lý nhiều tài khoản Google Ads – bao gồm cả các tài khoản người quản lý khác – từ một vị trí.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095