Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các giám đốc điều hành tại một công ty thương mại điện tử nhỏ đang tranh luận về các chỉ số hiệu suất của Google Ads. Nếu ngân sách là không giới hạn miễn là lợi tức đầu tư (ROI) là dương

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các giám đốc điều hành tại một công ty thương mại điện tử nhỏ đang tranh luận về các chỉ số hiệu suất của Google Ads. Nếu ngân sách là không giới hạn miễn là lợi tức đầu tư (ROI) là dương, thì khuyến nghị nào phù hợp nhất để công ty đạt được lợi nhuận tối đa?

  • Chi tiêu quảng cáo phải luôn là 7% doanh thu, nên được sử dụng làm ROI mục tiêu
  • Xác định xem các chiến dịch có sinh lời hay không, sau đó thử nghiệm các mức tăng giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu khác nhau để xem chiến dịch nào tối đa hóa tổng lợi nhuận
  • Các chiến dịch email của công ty mang lại lợi nhuận cao nhất, với giá mỗi chuyển đổi là 15 đô la, vì vậy, công ty sẽ sử dụng nó làm tiêu chuẩn khi đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu
  • Giảm giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu cho các chiến dịch từ £ 15 xuống £ 10 để tăng lợi nhuận trên mỗi khách hàng

Đáp án đúng là: Xác định xem các chiến dịch có sinh lời hay không, sau đó thử nghiệm các mức tăng giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu khác nhau để xem chiến dịch nào tối đa hóa tổng lợi nhuận

Giải thích: Người điều hành cần kiểm tra tiếp tục thử nghiệm với giá thầu CPA cho đến khi đạt được lợi nhuận tối đa. CPA mục tiêu là một chiến lược Đặt giá thầu thông minh của Google Ads đặt giá thầu để giúp nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với mức giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu mà bạn đã đặt. 

Đọc thêm tại đây :  https://support.google.com/google-ads/answer/6268632

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095