Rule #1: Life is supposed to be fun!

Drew đang bán sách giáo khoa toán và sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cho chiến dịch của mình. Chi phí cuối cùng mỗi khi quảng cáo của anh ấy được nhấp vào là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Drew đang bán sách giáo khoa toán và sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cho chiến dịch của mình. Chi phí cuối cùng mỗi khi quảng cáo của anh ấy được nhấp vào là bao nhiêu?

  • Giá mỗi nhấp chuột tối đa dự kiến (CPC t.đa)
  • Số tiền trung bình được tính mỗi khi ai đó nhấp vào quảng cáo của anh ấy
  • Số tiền trung bình cần thiết để làm cho quảng cáo xuất hiện ở đâu đó trên trang
  • Số tiền tối thiểu cần thiết để duy trì thứ hạng cao hơn thứ hạng của người trả giá cao nhất tiếp theo trong cuộc đấu giá

Câu trả lời đúng là: Số tiền tối thiểu cần thiết để duy trì thứ hạng cao hơn thứ hạng của người trả giá cao nhất tiếp theo trong cuộc đấu giá

Giải thích : Drew đang bán sách giáo khoa toán và sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cho chiến dịch của mình. chi phí cuối cùng mỗi khi quảng cáo của anh ấy được nhấp là số tiền tối thiểu cần thiết để duy trì thứ hạng cao hơn thứ hạng do người trả giá cao nhất tiếp theo nắm giữ trong phiên đấu giá. CPC thực tế thường nhỏ hơn CPC Tối đa bởi vì với phiên đấu giá Google Ads, số tiền cao nhất bạn sẽ trả là số tiền tối thiểu cần thiết để giữ vị trí quảng cáo của bạn và bất kỳ định dạng quảng cáo nào được hiển thị cùng với quảng cáo của bạn, chẳng hạn như liên kết trang web. Bạn chỉ trả đủ để đánh bại Xếp hạng quảng cáo của nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo cao nhất tiếp theo (hoặc Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để xuất hiện ở vị trí đó).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095