Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sandra đang lập kế hoạch dài hạn cho ứng dụng của mình. Cô muốn đảm bảo mục tiêu đề ra phù hợp với quá trình phát triển của ứng dụng. Hãy giúp Sandra sắp xếp các mục tiêu tiếp thị sau đây theo thứ tự thường diễn ra

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sandra đang lập kế hoạch dài hạn cho ứng dụng của mình. Cô muốn đảm bảo mục tiêu đề ra phù hợp với quá trình phát triển của ứng dụng. Hãy giúp Sandra sắp xếp các mục tiêu tiếp thị sau đây theo thứ tự thường diễn ra

  1. Tăng lượng người dùng
  2. Thúc đẩy các hành động trong ứng dụng cụ thể
  3. Xử lý quản lý churn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095