Rule #1: Life is supposed to be fun!

Angela đang giải thích những ưu điểm của công nghệ máy học trong Chiến dịch ứng dụng của Google cho đồng nghiệp. Đối với việc sử dụng công nghệ máy học thay cho việc nhập dữ liệu thủ công, hai lý do nào có sức thuyết phục nhất? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Angela đang giải thích những ưu điểm của công nghệ máy học trong Chiến dịch ứng dụng của Google cho đồng nghiệp.
Đối với việc sử dụng công nghệ máy học thay cho việc nhập dữ liệu thủ công, hai lý do nào có sức thuyết phục nhất? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Học máy có thể hiểu rõ hơn về các mục tiêu kinh doanh.
  • Học máy có nhiều khả năng giải thích cảm xúc của con người hơn.
  • Máy học có thể phân tích hàng triệu tín hiệu và vị trí trong thời gian thực.
  • Học máy làm giảm sự thiên vị của con người và các lỗi phổ biến.

Các câu trả lời đúng là: Học máy có thể phân tích hàng triệu tín hiệu và vị trí trong thời gian thực Học máy làm giảm thành kiến của con người và các lỗi phổ biến.

Giải thích: Nếu bạn nghĩ về lượng dữ liệu mà chiến dịch đang xử lý, thì có nghĩa là hệ thống cần thời gian để hoạt động. Không có cách nào chúng tôi có thể tối ưu hóa theo cách thủ công trên tất cả hàng triệu tín hiệu và vị trí. Và trong thời gian thực, không kém! Thêm vào đó, khi tất cả kết hợp với nhau và chiến dịch bắt đầu hoạt động tốt, điều đó khiến chúng ta trông rất ổn. Sự phức tạp của thử nghiệm A / B sáng tạo và khả năng thành kiến của con người biến mất với một phương pháp tự động để quản lý chiến dịch. Máy học có thể phân tích hàng triệu tín hiệu và vị trí trong thời gian thực, đồng thời giảm thiểu sự thiên vị của con người và các lỗi phổ biến. Những tuyên bố này là lập luận mạnh mẽ cho việc sử dụng máy học thay vì nhập liệu của con người vì Angela đang giải thích những lợi thế của máy học trong các Chiến dịch ứng dụng của Google cho các đồng nghiệp của cô ấy.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095