Rule #1: Life is supposed to be fun!

Hai điều mà nhà tiếp thị đang nhận ra khi công nghệ máy học được sử dụng ngày càng rộng rãi là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Hai điều mà nhà tiếp thị đang nhận ra khi công nghệ máy học được sử dụng ngày càng rộng rãi là gì?

  • Học máy là một thành phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
  • Các chiến dịch tự động vượt trội hơn con người khi nói đến công việc sáng tạo.
  • Các chiến dịch tự động dựa vào sự hướng dẫn của con người và trí thông minh để thành công.
  • Chuyên môn về máy học và hệ thống tự động có giá trị hơn bao giờ hết.

Câu trả lời đúng là: Các chiến dịch tự động dựa vào sự hướng dẫn và trí tuệ của con người để thành công Kiến thức chuyên môn về học máy và hệ thống tự động có giá trị hơn bao giờ hết.

Giải thích: Khi máy học ngày càng được sử dụng rộng rãi, các nhà tiếp thị và đại lý hiểu biết đang nhận ra hai điều:
1. Chuyên môn về máy học và hệ thống tự động có giá trị hơn bao giờ hết.
2. Các chiến dịch tự động dựa trên sự hướng dẫn của con người và trí thông minh để thành công

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095