Rule #1: Life is supposed to be fun!

Alex đã đọc rất nhiều về Chiến dịch ứng dụng của Google và anh ấy háo hức bắt đầu một trong những chiến dịch của riêng mình. Điều đầu tiên anh ấy nên làm trước khi chuyển sang giao diện Google Ads là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Alex đã đọc rất nhiều về Chiến dịch ứng dụng của Google và anh ấy háo hức bắt đầu một trong những chiến dịch của riêng mình. Điều đầu tiên anh ấy nên làm trước khi chuyển sang giao diện Google Ads là gì?

  • Tạo một thư viện nội dung mà anh ấy có thể sử dụng trong quá trình tạo quảng cáo.
  • Thu thập phản hồi từ những người đã sử dụng ứng dụng của anh ấy thường xuyên.
  • Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về các ứng dụng thuộc các doanh nghiệp tương tự.
  • Xác định mục tiêu mà anh ấy muốn đạt được với Chiến dịch ứng dụng.

Câu trả lời đúng là: Xác định mục tiêu mà anh ấy muốn đạt được với Chiến dịch ứng dụng.

Giải thích: Trước khi chuyển sang giao diện Google Ads, bạn nên xác định mục tiêu cho các nỗ lực của mình và chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095