Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhận định nào là đúng về Lượt chuyển đổi trong Chiến dịch ứng dụng của Google?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhận định nào là đúng về Lượt chuyển đổi trong Chiến dịch ứng dụng của Google?

  • Đó là bất kỳ hành động nào mà người dùng thực hiện khi sử dụng ứng dụng.
  • Họ là tổng số người dùng đã cài đặt ứng dụng.
  • Họ mô tả thời điểm người dùng để lại đánh giá về ứng dụng trên danh sách ứng dụng.
  • Đó là những sự kiện cụ thể quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp.

Câu trả lời đúng là: Chúng là những sự kiện cụ thể quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp.

Giải thích: Chuyển đổi là những sự kiện cụ thể quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Theo dõi chuyển đổi đề cập đến việc xác định và ghi lại các hành động cụ thể mà người dùng thực hiện để bạn và hệ thống có thể tối ưu hóa chiến dịch cho các sự kiện có giá trị nhất cho doanh nghiệp của bạn.

.

.

.

Tuyên bố nào đúng về Chuyển đổi trong Chiến dịch ứng dụng của Google

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095