Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công ty nào sau đây đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một Chiến dịch ứng dụng của Google tập trung vào hành động trong ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công ty nào sau đây đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một Chiến dịch ứng dụng của Google tập trung vào hành động trong ứng dụng?

  • Một công ty tài chính có cơ sở người dùng ứng dụng nhỏ muốn tăng lượt cài đặt ứng dụng bổ sung.
  • Một công ty du lịch có cơ sở người dùng ứng dụng lớn nhưng vẫn chưa đặt giá trị cho các hành động chính mà người dùng thực hiện trong ứng dụng.
  • Một công ty thể dục với cơ sở người dùng trang web lớn sắp ra mắt ứng dụng mới của mình.
  • Một công ty giáo dục có cơ sở người dùng ứng dụng lớn được gán giá trị cho các hành động cụ thể mà người dùng thực hiện trong ứng dụng.

Câu trả lời đúng là: Một công ty giáo dục có cơ sở người dùng ứng dụng lớn được gán giá trị cho các hành động cụ thể mà người dùng thực hiện trong ứng dụng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095