Rule #1: Life is supposed to be fun!

Sản phẩm của khách hàng của bạn tốn £ 50 để sản xuất và nó được bán với giá £ 150. Cô ấy đã bán được 10 chiếc và chi £ 700 cho chiến dịch Google Ads của mình.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Sản phẩm của khách hàng của bạn tốn £ 50 để sản xuất và nó được bán với giá £ 150. Cô ấy đã bán được 10 chiếc và chi 700 bảng cho chiến dịch Google Ads của mình. Bạn sẽ tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của cô ấy như thế nào để giúp cô ấy hiểu được lợi ích của việc sử dụng Google Ads?

  • [£ 1500 (doanh thu) – £ 1200 (chi phí + chi tiêu Google Ads)] / £ 1200 (chi phí + chi tiêu Google Ads)
  • [£ 150 (giá ưu đãi) – £ 1500 (chi phí)] / £ 700 (chi tiêu cho Google Ads)
  • £ 1500 (doanh thu) / £ 1200 (chi phí + chi tiêu Google Ads)
  • [£ 1500 (doanh thu) – 10 (số lượng sản phẩm đã bán)] / £ 1200 (chi phí + chi tiêu Google Ads)

Câu trả lời đúng là: [£ 1500 (doanh thu) – £ 1200 (chi phí + chi tiêu Google Ads)] / 1200 £ (chi phí + chi tiêu Google Ads)

Giải thích : Sản phẩm của khách hàng của bạn tốn 50 đô la Mỹ để sản xuất và nó được bán với giá 150 đô la Mỹ. Cô ấy đã bán được 10 chiếc và chi 700 đô la Mỹ cho chiến dịch Google Ads của mình. Bạn sẽ tính toán lợi tức đầu tư (ROI) của cô ấy để giúp cô ấy hiểu lợi ích bằng cách sử dụng công thức, [1500 đô la Mỹ (doanh thu) – 1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu Google Ads)] / 1200 đô la Mỹ (chi phí + chi tiêu Google Ads).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095