Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đúng hay sai? Chiến dịch mua sắm có thể giúp bạn quảng bá kho hàng trực tuyến và kho hàng tại địa phương.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đúng hay sai? Chiến dịch mua sắm có thể giúp bạn quảng bá kho hàng trực tuyến và kho hàng tại địa phương.

  • Sai
  • Đúng

Câu trả lời đúng là: Đúng

Chiến dịch Mua sắm cho phép bạn quản lý và tối ưu hóa Quảng cáo mua sắm để quảng bá hàng lưu kho trực tuyến và tại cửa hàng địa phương, tăng lưu lượng truy cập vào trang web hoặc cửa hàng địa phương của bạn và tìm khách hàng tiềm năng có chất lượng tốt hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095