Rule #1: Life is supposed to be fun!

Quảng cáo tìm kiếm động sẽ hữu ích nhất cho:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Quảng cáo tìm kiếm động sẽ hữu ích nhất cho:

  • Nhà bán lẻ quần áo trực tuyến toàn cầu thay đổi khoảng không quảng cáo của mình theo mùa Trang web / nhà bán lẻ quần áo trực tuyến toàn cầu thay đổi khoảng không quảng cáo của mình theo mùa với / hàng trăm hoặc hàng nghìn sản phẩm, dịch vụ hoặc danh sách thường xuyên thay đổi
  • Di chuyển động vị trí quảng cáo theo bất kỳ hướng nào mà người dùng đang nhìn.
  • Các chiến dịch cần giảm hiển thị trên các từ khóa cạnh tranh.
  • Một nhà hàng địa phương có thực đơn thay đổi linh hoạt, cung cấp các món mới hấp dẫn cứ vài tháng một lần.

Đáp án đúng là: nhà bán lẻ quần áo trực tuyến toàn cầu thay đổi khoảng không quảng cáo của mình theo mùa Trang web / nhà bán lẻ quần áo trực tuyến toàn cầu thay đổi khoảng không quảng cáo của mình theo mùa với  /  hàng trăm hoặc hàng nghìn sản phẩm, dịch vụ hoặc danh sách thường xuyên thay đổi

Giải thích: Quảng cáo tìm kiếm động sẽ hữu ích nhất cho một nhà bán lẻ quần áo trực tuyến toàn cầu thay đổi khoảng không quảng cáo của mình theo mùa. Các doanh nghiệp có trang web chứa nhiều nội dung hoặc URL có cấu trúc tốt sẽ thấy kết quả tốt nhất từ ​​việc sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động. Dưới đây là một số ví dụ bổ sung về các loại hình doanh nghiệp phù hợp để sử dụng loại chiến dịch này:

  • Trang web của bạn có các sản phẩm khác nhau hoặc
  • Bạn bán các dòng sản phẩm theo mùa hoặc các dịch vụ khác hoặc bạn đang mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095