Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tuyên bố nào sau đây là đúng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tuyên bố nào sau đây là đúng?

  • Quảng cáo có tiện ích mở rộng cuộc gọi chỉ cho phép mọi người gọi cho doanh nghiệp
  • Tiện ích mở rộng cuộc gọi đưa mọi người đến trang đích có số điện thoại
  • Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại chỉ có sẵn trên Mạng hiển thị
  • Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại chỉ cho phép mọi người gọi đến doanh nghiệp

Giải thích: Tuyên bố đúng là quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại chỉ cho phép mọi người gọi đến doanh nghiệp. Bởi vì quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại được thiết kế để khuyến khích mọi người gọi đến doanh nghiệp của bạn và chỉ có thể xuất hiện trên các thiết bị thực hiện cuộc gọi điện thoại. Khi một khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của bạn, quảng cáo sẽ thực hiện cuộc gọi cho bạn từ thiết bị của họ.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095