Rule #1: Life is supposed to be fun!

Obi đã thêm tiện ích mở rộng liên kết trang web vào quảng cáo văn bản của mình và muốn nó hiển thị thường xuyên nhất có thể. Cách tốt nhất để đạt được điều này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Obi đã thêm tiện ích mở rộng liên kết trang web vào quảng cáo văn bản của mình và muốn nó hiển thị thường xuyên nhất có thể. Cách tốt nhất để đạt được điều này là gì?

  • Tăng giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) của cô ấy
  • Giảm giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) của cô ấy
  • Thêm loại tiện ích mở rộng thứ hai
  • Giảm Xếp hạng Quảng cáo của cô ấy

Câu trả lời đúng là: Tăng giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) của cô ấy

Giải thích : Chỉ cần tăng giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC tối đa) nếu bạn muốn hiển thị tiện ích mở rộng liên kết trang web cho quảng cáo văn bản của mình thường xuyên nhất có thể. Tối đa hóa số nhấp chuột là một chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu của bạn để giúp nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn. Google Ads tập trung vào việc tăng số lần nhấp cho bất kỳ bộ từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch nào trong khi chi tiêu một số tiền mục tiêu. Nếu bạn không chỉ định số tiền chi tiêu mục tiêu, Google Ads sẽ cố gắng sử dụng ngân sách hàng ngày còn lại của bất kỳ chiến dịch nào sử dụng chiến lược giá thầu này.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095