Rule #1: Life is supposed to be fun!

Samira có một ứng dụng du lịch tên là YourAdventure. Tại sao cô ấy nên tạo các nhóm quảng cáo theo chủ đề cho những dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như trải nghiệm ẩm thực, chuyến đi bộ đường dài có hướng dẫn viên và chuyến tham quan công trình kiến trúc?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Samira có một ứng dụng du lịch tên là YourAdventure. Tại sao cô ấy nên tạo các nhóm quảng cáo theo chủ đề cho những dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như trải nghiệm ẩm thực, chuyến đi bộ đường dài có hướng dẫn viên và chuyến tham quan công trình kiến trúc?

  • Nhóm quảng cáo theo chủ đề được sử dụng để đặt ngân sách theo sở thích của khách du lịch.
  • Các nhóm quảng cáo theo chủ đề được sử dụng để tạo và phân phối quảng cáo bằng các ngôn ngữ khác nhau cho những khách du lịch khác nhau.
  • Các nhóm quảng cáo theo chủ đề được sử dụng để điều chỉnh giá thầu theo sở thích của khách du lịch.
  • Các nhóm quảng cáo theo chủ đề được sử dụng để tạo và phân phối quảng cáo có liên quan đến những khách du lịch có sở thích khác nhau.

Câu trả lời đúng là: Nhóm quảng cáo theo chủ đề được sử dụng để tạo và phân phối quảng cáo có liên quan đến những khách du lịch có sở thích khác nhau.

Giải thích: Để nhắm mục tiêu chính xác, nội dung được tổ chức thành các nhóm quảng cáo xoay quanh một chủ đề, đối tượng hoặc thông điệp cụ thể. Quảng cáo chỉ được tạo từ sự kết hợp của các nội dung trong một nhóm quảng cáo. Nhóm quảng cáo là nhóm nội dung theo chủ đề giúp cải thiện việc nhắm mục tiêu chiến dịch.

.

.

.

Tại sao đối với một ứng dụng du lịch (như YourAdventure) thì điều quan trọng là phải tạo được các nhóm quảng cáo theo chủ đề cho những dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như trải nghiệm ẩm thực, chuyến đi bộ đường dài có hướng dẫn viên và các chuyến tham quan công trình kiến trúc?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095