Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ben vừa ra mắt ứng dụng cho công ty giao bánh pizza của mình. Đâu là 3 hành động trong ứng dụng phù hợp nhất với doanh nghiệp của Ben?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ben vừa ra mắt ứng dụng cho công ty giao bánh pizza của mình. Đâu là 3 hành động trong ứng dụng phù hợp nhất với doanh nghiệp của Ben (Chọn 3 câu trả lời)

  • Lượt xem video
  • Sở thích phù hợp
  • Nhập địa chỉ
  • Thêm thanh toán
  • Đổi phiếu thưởng

Các câu trả lời đúng là: Nhập địa chỉ , Thêm thanh toán Đổi phiếu thưởng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095