Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định nghĩa nào sau đây mô tả “Sự kiện” liên quan đến đo lường ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định nghĩa nào sau đây mô tả “Sự kiện” liên quan đến đo lường ứng dụng?

  • Một cách để tiếp thị người dùng tiềm năng.
  • Khi một ứng dụng được bán trong cửa hàng ứng dụng.
  • Khuyến mại có thời hạn trong một ứng dụng.
  • Các hành động mà mọi người thực hiện trong một ứng dụng.

Câu trả lời đúng là: Các hành động mà mọi người thực hiện trong một ứng dụng

Giải thích: Sự kiện là những hành động mà mọi người thực hiện trong một ứng dụng, như đăng nhập, nhấp vào hình ảnh hoặc xem video. Khi các sự kiện được đo lường bằng công cụ phân tích, dữ liệu có thể được phân tích bằng cách sử dụng công nghệ máy học để hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải thiện hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095