Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ryan quản lý các chiến dịch trên YouTube cho một khách hàng. Khách hàng này muốn biết người xem bị lôi cuốn bởi nội dung của anh ấy ở mức độ nào. Anh ấy thực sự muốn biết họ bỏ ngang vào thời điểm nào để hiển thị lời kêu gọi hành động của mình. Ryan đã chia sẻ báo cáo phân tích nào trên YouTube với khách hàng của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ryan quản lý các chiến dịch trên YouTube cho một khách hàng. Khách hàng này muốn biết người xem bị lôi cuốn bởi nội dung của anh ấy ở mức độ nào. Anh ấy thực sự muốn biết họ bỏ ngang vào thời điểm nào để hiển thị lời kêu gọi hành động của mình. Ryan đã chia sẻ báo cáo phân tích nào trên YouTube với khách hàng của mình?

  • Báo cáo nguồn lưu lượng
  • Báo cáo thời lượng thiết bị
  • Báo cáo thời gian xem
  • Báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem

Câu trả lời đúng là: Báo cáo tỷ lệ giữ chân người xem

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095