Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể mua Quảng cáo TrueView trong luồng và Quảng cáo khám phá TrueView theo chi phí mỗi lượt xem (CPV). Chiến dịch TrueView cho phạm vi tiếp cận được tính phí theo chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM). Định dạng quảng cáo TrueView nào được lập hóa đơn theo giá mỗi chuyển đổi (CPA)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể mua quảng cáo TrueView trong luồng và quảng cáo khám phá TrueView trên giá mỗi lần xem (CPV). Chiến dịch TrueView cho phạm vi tiếp cận được tính phí theo chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM). Định dạng quảng cáo TrueView nào được lập hóa đơn theo giá mỗi chuyển đổi (CPA)?

  • Khám phá TrueView
  • TrueView cho hành động
  • TrueView cho phạm vi tiếp cận
  • TrueView trong luồng

Câu trả lời đúng là: TrueView trong luồng

.

.

.

Câu hỏi khác: Bạn có thể mua Quảng cáo TrueView trong luồng và Quảng cáo khám phá TrueView theo chi phí mỗi lượt xem (CPV). Chiến dịch TrueView cho phạm vi tiếp cận được tính phí theo chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM). Định dạng Quảng cáo TrueView nào được tính phí theo chi phí thu nạp khách hàng ?

Bạn có thể mua Quảng cáo TrueView trong luồng và Quảng cáo khám phá TrueView theo chi phí mỗi lượt xem (CPV). Chiến dịch TrueView cho phạm vi tiếp cận được tính phí theo chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM). Định dạng Quảng cáo TrueView nào được tính phí theo chi phí thu nạp khách hàng (CPA)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095