Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các nhà quảng cáo chọn YouTube vì nền tảng đem lại những hiệu quả đã được minh chứng. Đâu là hai lý do khác khiến nhà quảng cáo chọn YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các nhà quảng cáo chọn YouTube vì nền tảng đem lại những hiệu quả đã được minh chứng. Đâu là hai lý do khác khiến nhà quảng cáo chọn YouTube? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Cung cấp Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm hiệu quả cho đối tượng của họ
  • Có thư viện tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới
  • Cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng và các công cụ nâng cao để giúp tạo các chiến dịch có tác động
  • Mang lại sự tương tác và sự chú ý của khán giả

Câu trả lời đúng là: 1. Cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng và các công cụ nâng cao để giúp tạo các chiến dịch có tác động và 2. Cung cấp sự tương tác và sự chú ý của khán giả

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095