Rule #1: Life is supposed to be fun!

Dan sở hữu một cửa hàng cung cấp nông sản bán máy cày cho nông dân. Các nhà cung cấp của anh ấy đã phát hành một máy cày mới và anh ấy muốn quảng cáo cho khách hàng hiện tại của mình bằng cách sử dụng quảng cáo google. Anh ấy có thông tin cần thiết để tạo đối tượng phù hợp với khách hàng, nhưng anh ấy không chắc mình cần tải thông tin này lên ở đâu. Dan tải lên thông tin khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ e-mail, để bắt đầu quá trình đối sánh khách hàng ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Dan sở hữu một cửa hàng cung cấp nông sản bán máy cày cho nông dân. Các nhà cung cấp của anh ấy đã phát hành một máy cày mới và anh ấy muốn quảng cáo cho khách hàng hiện tại của mình bằng cách sử dụng quảng cáo google. Anh ấy có thông tin cần thiết để tạo đối tượng phù hợp với khách hàng, nhưng anh ấy không chắc mình cần tải thông tin này lên ở đâu. Dan tải lên thông tin khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ e-mail, để bắt đầu quá trình đối sánh khách hàng ở đâu?

  • Google Play và Display Pack 360
  • Google Drive và YouTube Premium
  • Google Ống kính và Tìm kiếm & Hiển thị
  • Google Ads và Display & Video 360

Câu trả lời đúng là: Google Ads và Display & Video 360

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095