Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khách hàng mới nhất của Drew đã nghe nói rất nhiều về hiệu quả từ giải pháp đối tượng của YouTube, nhưng họ vẫn chưa cảm thấy đây là lựa chọn phù hợp cho hoạt động kinh doanh của mình. Họ muốn biết lý do vì sao nhà quảng cáo sẽ chọn sử dụng giải pháp đối tượng của YouTube trong chiến dịch. Đâu là ba lý do khiến nhà quảng cáo chọn giải pháp đối tượng của YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khách hàng mới nhất của Drew đã nghe nói rất nhiều về hiệu quả từ giải pháp đối tượng của YouTube, nhưng họ vẫn chưa cảm thấy đây là lựa chọn phù hợp cho hoạt động kinh doanh của mình. Họ muốn biết lý do vì sao nhà quảng cáo sẽ chọn sử dụng giải pháp đối tượng của YouTube trong chiến dịch.
Đâu là ba lý do khiến nhà quảng cáo chọn giải pháp đối tượng của YouTube?

  • Đặt giá thầu phiên đấu giá thấp hơn, danh sách email và báo cáo xã hội
  • Sử dụng bảng điều khiển, đăng ký kênh và khối lượng dữ liệu
  • Phân tích cạnh tranh, ngân sách được hoàn lại và danh sách email
  • Dữ liệu thời gian thực, tín hiệu mạnh mẽ và phạm vi tiếp cận trên nhiều thiết bị

Câu trả lời đúng là: Dữ liệu thời gian thực, tín hiệu mạnh mẽ và phạm vi tiếp cận trên nhiều thiết bị

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095