Rule #1: Life is supposed to be fun!

Người sáng tạo chọn YouTube vì phạm vi tiếp cận và công nghệ ngày càng cải tiến mà nền tảng này cam kết sẽ xây dựng. Còn hai lý do nào khiến người sáng tạo chọn YouTube? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Người sáng tạo chọn YouTube vì phạm vi tiếp cận và công nghệ ngày càng cải tiến mà nền tảng này cam kết sẽ xây dựng. Còn hai lý do nào khiến người sáng tạo chọn YouTube? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Người sáng tạo trên YouTube có thể sử dụng các công cụ nền tảng để xây dựng trang web thương hiệu của riêng họ.
  • Người sáng tạo trên YouTube có thể quảng cáo cơ hội việc làm cho các ứng viên tiềm năng.
  • Người sáng tạo trên YouTube có thể kiếm thu nhập bằng cách chia sẻ quảng cáo cùng với nội dung của họ.
  • Người sáng tạo trên YouTube được tự do thể hiện bản thân.

Câu trả lời đúng là: 1. Người sáng tạo trên YouTube có thể kiếm thu nhập bằng cách chia sẻ quảng cáo cùng với nội dung của họ. và 2. Người sáng tạo trên YouTube được tự do thể hiện bản thân.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095