Rule #1: Life is supposed to be fun!

Roberto đang mở rộng thị trường cho ứng dụng của mình từ Anh sang Pháp. Anh ấy đã tạo một Chiến dịch ứng dụng của Google nhắm mục tiêu vào người dùng ở Pháp và đã dịch các tài sản sang tiếng Pháp. Anh ấy nên cân nhắc ba điều gì bổ sung trước khi phát trực tiếp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Roberto đang mở rộng thị trường cho ứng dụng của mình từ Anh sang Pháp. Anh ấy đã tạo một Chiến dịch ứng dụng của Google nhắm mục tiêu vào người dùng ở Pháp và đã dịch các tài sản sang tiếng Pháp. Anh ấy nên cân nhắc ba điều gì bổ sung trước khi phát trực tiếp?

  • Tạo nhóm quảng cáo cho từng ngôn ngữ nói ở Pháp.
  • Sử dụng công cụ hướng dẫn Bản địa hóa ngay trong Google Ads.
  • Dịch tiêu đề và mô tả danh sách cửa hàng ứng dụng.
  • Sử dụng dịch vụ Dịch ứng dụng trong Google Play Console.
  • Thực hiện nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu của người dùng Pháp.

Các câu trả lời đúng là: Dịch tiêu đề và mô tả danh sách cửa hàng ứng dụng , Sử dụng dịch vụ Dịch ứng dụng trong Google Play Console Thực hiện nghiên cứu thị trường để hiểu nhu cầu của người dùng Pháp.

Giải thích: Đối với ứng dụng Android, Dịch vụ dịch ứng dụng trong Google Play Console cung cấp bản dịch cho các chuỗi giao diện người dùng ứng dụng, tiêu đề và mô tả danh sách cửa hàng cũng như tên sản phẩm trong ứng dụng. Thực hiện nghiên cứu thị trường để đánh giá cách thiết kế ứng dụng, giọng nói, trải nghiệm người dùng và phương thức thanh toán của bạn cộng hưởng với một thị trường nhất định.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095