Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có 3 bước chính cần thực hiện để bật tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Hãy sắp xếp các bước đó theo đúng thứ tự

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có 3 bước chính cần thực hiện để bật tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong Chiến dịch ứng dụng của Google. Hãy sắp xếp các bước đó theo đúng thứ tự

  • 1. Chọn một công cụ phân tích để theo dõi chuyển đổi.
  • 2. Liên kết công cụ phân tích với tài khoản Google Ads của bạn.
  • 3. Nhập dữ liệu của bạn từ công cụ phân tích vào Google Ads.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095