Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mặc dù công nghệ máy học có nhiều ưu điểm, nhưng con người vẫn có các nhóm kỹ năng độc đáo riêng. Về hoạt động tiếp thị, con người có hai lợi thế nào khi so sánh với công nghệ máy học? (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mặc dù công nghệ máy học có nhiều ưu điểm, nhưng con người vẫn có các nhóm kỹ năng độc đáo riêng. Về hoạt động tiếp thị, con người có hai lợi thế nào khi so sánh với công nghệ máy học? (Hãy chọn hai đáp án).

  • Con người xuất sắc trong những nhiệm vụ đơn điệu.
  • Con người xử lý lượng lớn dữ liệu tốt hơn.
  • Con người suy nghĩ sáng tạo hơn.
  • Con người đưa ra quyết định chiến lược tốt hơn.

Câu trả lời đúng là: Con người suy nghĩ sáng tạo hơn Con người đưa ra các quyết định chiến lược tốt hơn.

Giải thích: Máy tính rất tốt trong việc tối ưu hóa, nhưng không quá xuất sắc trong việc thiết lập mục tiêu – hoặc thậm chí sử dụng cách hiểu thông thường. Theo báo cáo năm 2018 của McKinsey & Company, các hoạt động khó nhất để tự động hóa là những hoạt động áp dụng chuyên môn vào việc ra quyết định, lập kế hoạch hoặc công việc sáng tạo. Con người suy nghĩ một cách chiến lược và sáng tạo.

.

.

.

Trong khi máy móc mang lại nhiều lợi thế khác nhau, con người vẫn cung cấp những bộ kỹ năng độc đáo của riêng mình. Con người có hai lợi thế nào so với máy

Trong khi máy móc mang lại nhiều lợi thế khác nhau, con người vẫn cung cấp những bộ kỹ năng độc đáo của riêng mình

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095