Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà tiếp thị có thể sử dụng thông tin chuyên sâu dữ liệu để hiểu rõ hơn hiệu quả hoạt động của chiến dịch (Chọn 2 câu trả lời).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà tiếp thị có thể sử dụng thông tin chuyên sâu dữ liệu để hiểu rõ hơn hiệu quả hoạt động của chiến dịch (Chọn 2 câu trả lời).

  • Theo dõi người dùng trên các trang web và ứng dụng riêng lẻ đã truy cập.
  • Đánh giá tất cả các kênh trả phí và phân bổ đều khoản tiền đầu tư.
  • Bao gồm báo cáo chuyển đổi xem qua để hiểu giá trị đầy đủ của các quảng cáo được hiển thị.
  • Sử dụng báo cáo nội dung để xác định và thêm nhiều nội dung hoạt động hiệu quả nhất.

Các câu trả lời đúng là: Bao gồm báo cáo chuyển đổi xem qua để hiểu giá trị đầy đủ của các quảng cáo được hiển thị Sử dụng báo cáo nội dung để xác định và thêm nhiều nội dung hoạt động hàng đầu hơn.

Giải thích: Hai cách mà nhà tiếp thị có thể sử dụng thông tin chi tiết về dữ liệu để hiểu rõ hơn về hiệu suất chiến dịch, bao gồm báo cáo chuyển đổi xem qua để hiểu toàn bộ giá trị của quảng cáo được hiển thị và sử dụng báo cáo nội dung để xác định và thêm nhiều nội dung hoạt động hiệu quả nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095