Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty trò chơi vừa phát hành một ứng dụng mới và muốn tập trung vào giai đoạn khởi chạy ban đầu. Điều gì quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp khi một ứng dụng ra mắt lần đầu tiên?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty trò chơi vừa phát hành một ứng dụng mới và muốn tập trung vào giai đoạn khởi chạy ban đầu.
Điều gì quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp khi một ứng dụng ra mắt lần đầu tiên?

  • Người dùng đánh giá
  • Lưu lượng truy cập trang web
  • Hành động trong ứng dụng
  • Người dùng mới và cài đặt

Câu trả lời đúng là: Người dùng mới và cài đặt

Giải thích: Khi một ứng dụng được khởi chạy lần đầu tiên, người dùng mới và số lượt cài đặt quan trọng rất nhiều. Một ứng dụng trong giai đoạn này cần tăng trưởng về lượt cài đặt, người dùng và người dùng hoạt động hàng ngày / hàng tháng. Nếu một công ty đã có mục tiêu giá mỗi lần cài đặt (CPI) mục tiêu từ các chiến dịch ứng dụng khác, hãy bắt đầu từ đó.

Một công ty trò chơi vừa phát hành một ứng dụng mới và muốn tập trung vào giai đoạn phát hành lúc ban đầu. Điều gì quan trọng nhất với một doanh nghiệp khi ra mắt ứng dụng lần đầu tiên?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095