Rule #1: Life is supposed to be fun!

Healthy Life HQ10, một công ty chuyên về Sức khỏe thể chất tinh thần có cả trang web và ứng dụng. Đâu là 3 lý do mà công ty nên cân nhắc việc triển khai các giải pháp đo lường hợp nhất dành cho cả web và ứng dụng (Chọn 3 câu trả lời)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Healthy Life HQ10, một công ty chuyên về Sức khỏe thể chất tinh thần có cả trang web và ứng dụng. Đâu là 3 lý do mà công ty nên cân nhắc việc triển khai các giải pháp đo lường hợp nhất dành cho cả web và ứng dụng (Chọn 3 câu trả lời)

  • Để thúc đẩy nhiều lượt xem video thể dục hơn.
  • Để chuyển khách hàng từ sử dụng ứng dụng sang sử dụng trang web.
  • Để giúp cải thiện ROI tổng thể trên thiết bị di động.
  • Để đóng vòng chuyển đổi trên thiết bị di động.
  • Để mang lại trải nghiệm di động liền mạch.

Các câu trả lời đúng là: Để giúp cải thiện ROI tổng thể trên thiết bị di động , Để đóng vòng lặp chuyển đổi trên thiết bị di động Để mang lại trải nghiệm di động liền mạch.

Giải thích: Người dùng muốn những gì họ muốn, khi họ muốn – và họ di chuyển trên các ứng dụng và web để tìm nó. Vì vậy, xây dựng trải nghiệm người dùng liền mạch là chìa khóa để giữ chân khách hàng và tăng trưởng kinh doanh. Khả năng đo lường hành vi của người dùng trên nhiều nền tảng cũng rất quan trọng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095