Rule #1: Life is supposed to be fun!

Robert sắp bắt đầu tạo tài sản HTML5 cho Chiến dịch ứng dụng của Google mà anh phụ trách. Theo các phương pháp hay nhất về tài sản HTML5 thì anh cần đưa gì vào trước khi quảng cáo HTML5 phát?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Robert sắp bắt đầu tạo tài sản HTML5 cho Chiến dịch ứng dụng của Google mà anh phụ trách. Theo các phương pháp hay nhất về tài sản HTML5 thì anh cần đưa gì vào trước khi quảng cáo HTML5 phát?

  • Một hình ảnh đơn giản về tiêu đề của ứng dụng, để giúp khơi gợi sự tò mò ở người dùng tiềm năng.
  • Màn hình giới thiệu với hướng dẫn rõ ràng về cách tương tác với quảng cáo.
  • Danh sách các gạch đầu dòng nêu bật các tính năng chính của ứng dụng.
  • Một đoạn video ngắn hiển thị một loạt ảnh chụp màn hình về những gì mong đợi từ ứng dụng.

Câu trả lời đúng: Màn hình giới thiệu với hướng dẫn rõ ràng về cách tương tác với quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095