Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định nghĩa nào sau đây mô tả “Sự kiện” có liên quan đến việc đo lường ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định nghĩa nào sau đây mô tả “Sự kiện” có liên quan đến việc đo lường ứng dụng?

  • Khuyến mại có thời hạn trong một ứng dụng.
  • Các hành động mà mọi người thực hiện trong một ứng dụng.
  • Một cách để tiếp thị người dùng tiềm năng.
  • Khi một ứng dụng được bán trong cửa hàng ứng dụng.


Câu trả lời chính xác: Các hành động mà mọi người thực hiện trong một ứng dụng.

.

.

.

Định nghĩa nào sau đây mô tả “Sự kiện” liên quan đến đo lường ứng dụng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095