Rule #1: Life is supposed to be fun!

Danh sách phát ảnh hưởng như thế nào đến thời gian xem của một kênh

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Danh sách phát ảnh hưởng như thế nào đến thời gian xem của một kênh?

  • Danh sách phát có thể tăng thời gian xem vì người xem thường sẽ xem video theo trình tự.
  • Danh sách phát có thể tăng thời gian xem vì người xem không thể thoát khỏi danh sách phát.
  • Danh sách phát có thể làm giảm thời gian xem vì người xem hầu như không bao giờ xem nhiều video cùng một lúc.
  • Danh sách phát không ảnh hưởng đến thời gian xem.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095